Kalkulator doboru kotła indukcyjnego

oraz kosztów ogrzewania

Zapotrzebowanie budynku na ciepło 
Ogrzewana powierzchnia

Klasa:

A

Rodzaj ogrzewania
Ciepła woda użytkowa – CWU

Chcę również ogrzewać CWU:

Informacje dodatkowe o budynku

Rodzaj obiektu:

Czy pomieszczenie, w którym ma zostać zamontowany kocioł, stanowi integralną część budynku mieszkalnego?

Przygotowanie kotłowni do montażu (demontaż)

Ilość PV oraz roczne zapotrzebowanie gospodarstwa na energię el.

Ilość zainstalowanej fotowoltaiki:

Rodzaj taryfy:

Szacowany koszt ogrzewania

Zapotrzebowanie na ciepło budynku CO/rok:

0 kWh

Proponowane urządzenia

Model kotła indukcyjnego:

Model zbiornika buforowego CO:

SIGMA CO-0: 800 l

Model zbiornika buforowego C.W.U.:

Zalecamy rozważenie powiększenia instalacji PV (fotowoltaika) do 10kWp, co pozwoli na maksymalną optymalizację kosztów ogrzewania i pozostałych kosztów funkcjonowania gospodarstwa domowego

Zainteresowany ofertą wraz z montażem?

Zostaw nam swoje dane – ofertę otrzymasz e-mailem

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Envo Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice kontakt pod adresem email: biuro@grupaenvo.pl, lub telefonem: 48 413897100

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@klikom.net

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat lub do odwołania zgody

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dystrybutorzy upoważnieni do montażu, ofertowania usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pełna lista dostępna jest na żądanie państwa pod adresem bok@pereko.pl

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 8. Pani/Pana dane podlegają profilowaniu zautomatyzowanym na podstawie lokalizacji (kod pocztowy) w celu przekazania danych najbliższemu Pani/Panu dystrybutorowi firmy ENVO Sp. z o.o., dane przekazane służyć będą przedstawieniu najkorzystniejszej oferty

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pełnych danych może skutkować niemożliwością otrzymywania informacji zwrotnej.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w otrzymywania ofert marketingowych.


 • Kalkulator uwzględnia przybliżone wyliczenia dla wysokości pomieszczeń nieprzekraczających: 2,5 m – 2,6 m.

 • Wyliczenia udziału nadwyżki z wyprodukowanej energii elektrycznej przez domową farmę PV nie uwzględniają ilości oddanej do sieci i jej odbioru o pomniejszonej wartości, jak również przyjęto, że wskazana wielkość instalacji PV produkuje nie więcej energii elektrycznej aniżeli wskazana w kalkulatorze. Wyniki są jedynie symulacją wskazującą orientacyjny rząd wielkości.

 • Średni koszt miesięczny w okresie grzewczym (180 dni) dla taryfy G12 – przyjęta stawka za kWh = 0,43 zł.
  Średni koszt miesięczny w okresie grzewczym (180 dni) dla taryfy G11 – przyjęta stawka za kWh = 0,63 zł.
  Średni koszt miesięczny w okresie grzewczym (180 dni) dla taryfy G12w – przyjęta stawka za kWh = 0,47 zł.
  Podane koszty uzależnione są od strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek oraz jego zgodności wykonania z założeniami projektowymi.

 • Koszty, jakie ponosi użytkownik, związane są z wieloma zmiennymi (np. ilość okien, kierunek, jakość wykonania itp.) i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty budynku.

ENVO sp. z o.o. – WŁAŚCICIEL MARKI PEREKO
Siedziba Zarządu

ul. Radomska 76
27-200 Starachowice
POLAND

Zakład produkcyjny

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLANDtel. +48 413897100
fax +48 413897101
e-mail: bok@pereko.pl